Hur du betalar för laddning

Ladda med Virta

Vi arbetar med Virta för att dom är ett ledande företag inom debiteringstjänster. Dom har ett stort antal anläggningar inte bara i Sverige utan även Europa.

Ladda med Virta

Vi arbetar med Virta för att dom är ett ledande företag inom debiteringstjänster. Dom har ett stort antal anläggningar inte bara i Sverige utan även Europa.

1. Anslut kabeln

Plug in the cable

2. Identifiera dig

Identify yourself 

Med App
Ladda ner Virta appen i Google play eller App Store

With Mobile App
Get the Virta app on Google play or App Store

Med RFID
Registrera dig och beställ på www.virta.global

With Charging Card
Register and order at www.virta.global

Med Betalkort
Gå till www.chge.eu

With Credit card
Go to www.chge.eu

3. Ladda

Charge